KostkaESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


GOŁĘBIE NA ZAGRANICZNYCH OBRĄCZKACH do spisu

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.03.2018

Przypominamy że hodowcy którzy zgłaszają gołębie na zagranicznych obrączkach -zgodnie z regulaminem oprócz karty własności musza posiadać oryginalny rodowód gołebia podbity przez hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia zawirające pieczatkę klubu zagranicznego.Skrbnicy sekcji przy przyjmowaniu spisów jak i hodowcy  proszeni są o  zwracanie uwagi na ten temat.


SPISY 2018 GOŁĘBI DOROSŁYCH

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.02.2018

Spisy gołębi dorosłych na rok 2018 składamy do 31.03.2018(sobota)do skarbników sekcji, następnie skarbnicy sekcji  dostarczają spisy do skarbnika oddziału 01.04.2018(niedziela).Spisy składamy w następujących ilościach;1 egzemplarz z całości +3 egz.z 50-tki do GMP i misrzostw polski, na spisie  z całości muszą być pierwsze ujęte 50 gołębi jak do GMP,spis z całości potwierdzamy o szczepieniu gołebi pieczęcią u weterynarza ,spisy gołębi mogą być w formie drukowanej jak i pisemnej ręcznie chronologicznie biorąc pod uwagę numer obrączki gołębia(od najmniejszego numeru)i rocznik gołębia.Proszę wszystkich hodowców o terminowe dostarczenie spisów.


RYWALIZACJE SPORTOWE ODDZIAŁU SANDOMIERZ -GORZYCE W SEZONIE LOTOWYM 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.02.2018


WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWE ODDZIAŁU SANDOMIERZ  GORZYCE 2018
 
 
 
1.  Kategoria Open I – loty krajowe seria z pierwszej spisanej 50-7 loty z maratonu  seria z  50-5
     Nagrody otrzymują: 1-3  - puchary, 1-20  - dyplomy                                               na bazie 1;5  
2. Kategoria Open II - loty krajowe z całości spisanych gołębi 10, loty z maratonu z  całości 7
    Nagrody otrzymują: 1-3  - puchary, 1-20  - dyplomy                                                na bazie 1;5
3. Kategoria A - 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100-400 km.
    Łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 360 km.
4. Kategoria B - 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300-600 km.
    Łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 900 km.
5. Kategoria C - 4 gołębi po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km.
    Łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1500 km.
6. Kategoria M - 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km.
    Łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1400 km.-loty ABCM są na bazie 1;5
7. MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH-udział biorą gołębie z całego spisu, rozgrywane będzie typowaną  zmienną serią 15 gołębi i winny być one koszowane jako 15 pierwszych  na każdy lot z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii – o końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 8 szt.) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie 4  lotów. Zaplanowanych od 18,08,2018 do 30,09,2018  Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400km.loty są na bazie 1;5
8. Kategoria  – GMP –10 lotów od 19.05.2018 do 22,07,2018 o końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne(z 50) maksymalnie 5 sztuk z 10 pierwszych zakosztowanych z 7 wybranych przez Hodowcę lotów. Z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad:
- 3 loty  od 300-500km
- 3 loty od 500-700km
- 1 lot powyżej 700km - loty na bazie 1;4
9. Mistrz roku- suma miejsc w kategorii Open I dorosłych i młodych.
W przypadku równej ilości miejsc decyduje pozycja z lotów gołebi dorosłych Open I. 1-3  - puchary, 1-20  - dyplomy
10. Mistrzostwo rocznych-hodowca zgłasza 5 roczniaków z wszystkich 13 lotów gołębi dorosłych o wyniku decyduje ilość zdobytych konkursów.punkty.coeficient.
 
11. Kategoria Open I młode. Z pierwszej spisanej 50-7. Na bazie  1;5
12. Kategoria Open II z całości spisanych 10. Na bazie 1;5
13. Najlepsze lotniki dorosłe z podziałem na płeć 1-3 statuetki, 1-10 dyplomy.
14. Najlepsze lotniki roczne z podziałem na płeć 1-3 statuetki, 1-10 dyplomy.
15. Najlepsze lotniki w kategoriach: A, B, C, D, M z całości spisanych gołębi 1-3 statuetki, 1-10 dyplomy.

16. Najlepsze lotniki gołębi młodych 1-3 statuetki, 1-20 dyplomy.

17. Najlepsze roczne w kategoriach sportowych z podziałem na płeć 1-3 statuetki, 1-10 dyplomy.
18. Pierwsze trzy gołębie dorosłe na liście konkursowej - dyplom.
19. Pierwsze trzy roczne na liście konkursowej - dyplom.
20. ZESPÓŁ LOTNIKÓW REGIONU 4 KRAKÓW hodowca sumuje wszystkie konkursy zdobyte przez 10  gołębi z 50 loty  od 19,05,2018 do 21,07,2018 (stała 10 na specjalnym druku)hodowca oddaje spis na 3 locie .
21. Intermistrzostwo.- 10 lotów od 20,05,2018 do 21,07,2018 o końcowym wyniku decyduje suma coeficientów zdobytych przez gołębie seryjne (z50)max 3 szt.z 5 pierwszych zakoszowanych z 6 wybranych przez hodowcę wybranych lotów z zachowaniem powyższych zasad -3 loty300-500km/2 loty 500-700km/1lot powyżej 700km -loty na bazie 1;5 LOT NARODOWY BRUKSELA -wygrywa drużyna 3 z 5 wytypowanych z całości.Nagrody 3 pierwsze drużyny i 10 pierwszych gołębi  z lotu-statuetki.

 


WALNE ZEBRANIE DELGATÓW ODDZIAŁU SANDOMIERZ -GORZYCE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.02.2018

Dnia 17.02.2018 o godz.16.00 w lokalu Pod pieprzówkami w Zalesiu Gorzyckim odbędzie się Walne zebranie delegatów oddz.Sandomierz-Gorzyce.Wszystkich delegatów z poszczególnych sekcji serdecznie zapraszamy.


ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU SANDOMIERZ GORZYCE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.12.2017

W niedziele 17.12.2017 o godz.15.00 w zajeżdzie “Pod pieprzówkami “ w Zalesiu Gorzyckim odbędzie się zebranie zarządu oddziału Sandomierz Gorzyce -obecność wszystkich członków obowiązkowa.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<